Dílna: Napříč železnou oponou

Volný čas
Vybrané filmy a historii Inédits představí jeden ze zakladatelů asociace a její současný předseda Alain Esmery.
Termíny