Fascinace: Továrna - Blok 2

Film
Westinghouse pracuje… Hala pro výrobu motorů tramvají. Papírenský průmysl na ostrově Liri. FIAT et son activié multiforme. Mechanické principy. Neuhasitelný oheň. Variace na celofán. V noci s pochodní a oštěpem. Východ.
Termíny