Fascinace: Továrna - Blok 1

Film
Vidět New York z jachty. Výroba slaměných klobouků. Pochod strojů. Píseň strojů. Úsvit (andante). Na běžícím pásu. Návrat k lidskosti. Pohyblivý obraz.
Termíny