Slavnostní večer

Volný čas
Večer u příležitosti státního svátku a předání čestného občanství města Čelákovic sestrám Věře Gissingové a Evě Haymanové (obě rozené Diamantové).
Termíny