Stromy pro Rochus

Volný čas
Pravidelně každý rok je v tomto podzimním období pořádána akce s názvem Stromy pro Rochus, která spojuje výsadbu stromků a ukázky tradičního hospodaření v přírodním areálu Park Rochus. Ani tentokrát nebude chybět vyžití v podobě zábavně-naučných aktivit pro děti i dospělé, rukodělné dílny či ukázky výroby dekorací z přírodních materiálů. Po celou dobu bude rovněž možnost prohlídky kaple sv. Rocha.

Termíny