Dušičky v Zahrádce

Volný čas

Spolek Přátelé Zahrádky zve na Dušičky v Zahrádce. Návštěvou podpoříte opravu kostela a záchranu nástěnných maleb.


Přijměte pozvání na tradiční dušičkové setkání v Zahrádce u Ledče nad Sázavou. Letos se uskuteční v sobotu 25. října od 14 do zhruba 16 hodin. Na 14. hodinu je plánována vzpomínka na zesnulé s připomínkou 100. výročí zahájení Velké války. Celebruje P. Jakub Jan Sarkander Med. Po jejím skončení bude následovat představení nazvané Doňa, které je dramatizací poezie španělského básníka F. G. Lorcy v podání Anny Císařovské s kytarovým doprovodem Elišky Balabánové. Na závěr vás pozveme ke komentované prohlídce kostela sv. Víta.

Kromě stálé expozice připomínající osudy zátopové oblasti vodní nádrže Švihov na Želivce a působení P. Josefa Toufara v Zahrádce bude v kostele instalována příležitostná výstavka připomínající první světovou válku.

Svou návštěvou podpoříte záchranu tamních nástěnných maleb a celkovou obnovu kostela. Na místě budete mít možnost prohlédnout si již kompletně opravený prebytář, který byl dokončen na konci srpna letošního roku.

Plakát s pozvánkou na tuto akci přikládáme (PDF). Časy zahájení jednotlivých bodů programu uvedené na plakátku považujte za orientační. Jednotlivé části programu ne sebe budou s krátkými přestávkami průběžně navazovat.

Na setkání v Zahrádce se těší Přátelé Zahrádky!

Program
  • 14 hodin: Vzpomínka na Velkou válku, modlitba za zesnulé. P. ThMgr. Jakub Jan Sarkander Med, O. Praem.
  • 14.30 hodin: Federico García Lorca: Doňa. Dramatizace poezie. Kytara: Eliška Balabánová, slovo: Anna Císařová
  • 15.30 hodin: Komentovaná prohlídka kostela

Občerstvení na zahřátí, prodej upomínkových předmětů.

Podpořte záchranu kostela účastí na připravovaných akcích! (PDF)

Termíny