Přímý přenos

Film, Dokument
Na pozadí smrti utýraného dítěte se rýsují temné obrysy systému státní sociální péče o ohrožené děti na Slovensku. Mozaika rozhovorů s lidmi, kteří systému čelí či jsou jeho součástí, nese neskrývaně kritický apel. Ten se ovšem netýká agresivních rodičů ani arogantních sociálních pracovníků, ale nefunkčního systému jako takového. Protiváhu k jeho dehumanizovanému charakteru tvoří sociální pracovnice Serafínka, jež ve své snaze pomoci druhým projevuje vskutku heroický entuziasmus. Film charakterizuje přímý, nemanipulativní způsob snímání jednotlivých aktérů a emočně vypjatých situací.
Termíny