Identita

Film, Krátký film
Tento dokument se prostřednictvím osobních příběhů dvou lidí, kteří prodělali změnu pohlaví z muže na ženu, snaží porozumět fyzickému, psychickému a emočnímu vypětí, kterým lidé trpící poruchou genderové identity procházejí. Poskytuje tak naději, těm, kteří této náročné situaci musí čelit a zvažují změnu pohlaví.
Termíny