Za historií Nedvězí a Vysoký Újezd okr. Benešov Středověká tvrziště, kostel s renesančními základy, farma Nedvězí – stará tvrz, hospoda u Hnátů, původní kroniky …

Volný čas, Pro děti, Turistika

Zveme 25. října 2014 - sobota na podzimní vycházku s archeologem Janem Viznerem z muzea v Jílovém po středověkých tvrzištích ve Vysokém Újezdu a Nedvězí okr. Benešov. Sraz v 10.00 u kostela Narození Panny Marie ve Vysokém Újezdu (po příjezdu autobusu z Prahy, návrat stejně bus přes Štěchovice). Návštěva zrekonstruované tvrze v Nedvězí (běžně nepřístupné), občerstvení v hospodě u Přeučilů zvané U Hnáta. Ukázky z kronik Nedvězí a další regionální literatura. Ukázky keltských vykopávek.

Středověká tvrziště z 13. a 14 století. Ukázka zrekonstruované tvrze Nedvězí. Spojené s ukázkou původních kronik a vyprávěním archeologa a historika Jana Viznera z muzea v Jílovém. Seznámíme se s životem středověkých obyvatel a prohlédneme si místa původní keltské stezky. Navštívíme i kostelík ve Vysokém Újezdu s románskými základy, kde zazní při naší návštěvě opravené kostelní varhany.

Účinkují

Historií provází Mgr. Jan Vizner, archeolog,muzeum Jílové a  Václav Šmerák, autor publikací mezi Vltavou a Sázavou, Nové toulky mezi Vltavou a Sázavou nebo  záznam kronik Nedvězí a dalších - Kronikia kronik.

Doprava je možná z Prahy a bližšího okolí autobusem ráno přímo z Prahy a nebo s přestupem v Štěchovicích. Vstup je zdarma, dobrovolný příspěk je vítán, knížky Touky mezi Vltavou a Sázavou - cena pro účastníky setkání 200,- Kč  a Kronika kronik - cena 300,- Kč. Publikace jsou s řadou unikátních dobových fotografií z místa vycházky.  Pořádá Sdružení Mezi řekam. www.mezirekami.cz, info - mob. 603196678, v.smerak@seznam.cz

Termíny