Beseda představitelů města se seniory

Kurzy, vzdělání, konference

Velký sál MDK Sokolov

Pravidelné kontaktní a informační setkání s představiteli města. Součástí je i kulturní program.

Účinkují

Představitelé města Sokolova

Termíny