Závěrečný večírek tanečních kurzů pro dospělé

Hudba

Velký sál MDK Sokolov

Pořádá Taneční škola Petra Macháčka.
Hraje: reprodukovaná hudba

Účinkují

TŠ Petra Macháčka

Termíny