III. Ples pro seniory s Březovskou „10“

Hudba

Velký sál MDK Sokolov

V programu vystoupí rovněž taneční kroužky působící při MDK Sokolov.

Účinkují

Březovská 10

Termíny