Ukázky ručního setí ve skanzenu Příkazy

Volný čas, Pro děti

Jedinečná příležitost vyzkoušet si a připomenout dříve výhradně hospodářovu práci, setí obilí. Selo jen z ruky, zrno mívali v rozsivce, lněné plachtě, kterou si navlékali na levé rameno a pod pravou paží na levou ruku omotali a upevnili. K vyzkoušení bude připraven také ruční secí stroj, popřípadě velké secí stroje na zapřažení.


http://www.hanackeskanzen.cz/

Termíny