Fandry

Film, Drama
Kritiky vychvalované maráthské sociální drama seznamuje diváky se školákem Jabyou, který vyrůstá v malé vesnici v Maháráštře jakožto člen opovrhované kmenové komunity stojící mimo kastovní systém. Každým dnem tak roste jeho frustrace z všudypřítomného útlaku, kterou ještě násobí skutečnost, že cítí silnou náklonost k dívce náležící do vysoké kasty.
Termíny