Hrdinství, potřeba dnešní doby

Volný čas
Přednáška se bude zaobírat tématy, zda plout proti proudu, jak být svobodný a z čeho se rodí sebedůvěra.
Termíny