Internacionální a regionální aspekty architektury Valašska od konce 19. do počátku 21.století

Volný čas
Přednáška Martina Strakoše. Přednáška NPÚ z cyklu Zajímavosti a aktuality památkové péče v Moravskoslezském kraji pojedná o projevech architektonické kultury Valašska v době rozvíjení pozdního historismu, moderny, internacionálního stylu, socialistického realismu, postmoderny i současných trendů. Silné napětí a zároveň pevné vazby mezi periferií a důležitými architektonickými centry představují určující charakter zdejší regionální kultury. Abychom si to doložili, budeme podrobněji analyzovat díla architektů, kteří vyrostli či působili na Valašsku, přejali a rozvíjeli podněty internacionální i regionální povahy, případně se prosadili v kulturních a společenských centrech. Patří k nim mimo jiné Dušan Jurkovič, Josef Místecký, Bohumír Kupka, Ludvík Hilgert a silná generace absolventů Odborné školy pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí, kam patří například Václav Hilský, Richard F. Podzemný, Zdeněk Plesník, Antonín Tenzer a další. Abychom si udělali představu, nakolik je zdejší architektonická kultura živá, představíme si i zdejší architektonickou tvorbu současnosti z okruhu architektů střední generace.
Termíny