Sahadža jóga - Materiální, rodinném, společenské okolnosti života

Hudba
Živá hudba, indické rágy, mantry, písně, jejich léčivá síla a význam muzikoterapie.
Termíny