JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN STOJÍ ZA TO ŽÍT

Volný čas
Účinkuje Miloslav Čížek – zpěv, sólista Městského divadla Brno v doprovodu hudebního tria ve složení Martin Procházka, Juraj Valenčík a Radek Zapadlo. Program: známé melodie z repertoáru O. Nového a R. A. Dvorského.

Termíny