Svatohubertská pouť

Volný čas
V sobotu 18. října 2014 se na Svatém Hostýně uskuteční již 16. Svatohubertská pouť. V 9.15 hodin před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie zahrají Trubači z okresního mysliveckého spolku v Přerově lovecké signály a loveckou hudbu. V 10.00 hodin se uskuteční průvod k pomníku sv. Huberta a v 10.15 hodin mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Celebrovat ji bude Mons. Pavel Posád - pomocný biskup českobudějovické diecéze. Během mše svaté zazní skladby Petra Vacka a Josefa Selementa v provedení Trubačů okresního mysliveckého spolku v Přerově a komorního smíšeného sboru Collegium Vocale. Po mši svaté bude následovat ukázka výcviku pernatých dravců a koncert duchovní hudby. Připravena bude výstava fotografií, prodejní výstava obrazů Hany Křenkové a Karla Bubílka, ukázka lovecké lukostřelby a výstava umělecké činnosti myslivců. Více informací na www.hostyn.cz

Termíny