Cestou osudu a náhody - ROMAN VEHOVSKÝ

Volný čas
Městská knihovna Mikulov Vás zve na cestovatelskou přednášku o putování stopem přes Asii do Austrálie, které se neplánovaně protáhlo na sedm let ... Přednáška se uskuteční v pondělí 13. října 2014 od 17.00 hodin v Literární galerii.

Termíny