XXIX. MEZINÁRODNÍ KOMENIOLOGICKÉ KOLOKVIUM

Volný čas
Hus, Komenský a česká reformace. Pravidelné setkání komeniologů. Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina, němčina. Čas pro referáty 30 min., diskusní příspěvky 15 min. V rámci kolokvia bude ve středu 15. října 2014 ve 20.00 hodin otevřena putovní výstava Muzea Jana Husa v Kostnici (SRN) a Husitského muzea Tábor.

Termíny