JAK JSEM POTKAL ZVÍŘE

Volný čas
Fotograf ická a výtvarná soutěž, zážitky z prázdnin. Fotografie a výkresy (+jméno, příjmení, věk, adresa, e-mail) přineste na recepci DDM, Ekocentrum Chrpa nebo pošlete elektronicky na eko@ddmub.cz do 31.10. Info: M. Kadlecová.

Termíny