Křest knihy prf.PeaDr.Jaroslava Vencálka

Volný čas
Křest knihy prof. PaedDr. Jaroslava Vencálka, CSc. Slovensko-český zahraničný región /Genius loci/

Termíny