LUDVÍK KUNZ - OSOBNOST ČESKÉ A EVROPSKÉ ETNOLOGIE

Volný čas
LUDVÍK KUNZ - OSOBNOST ČESKÉ A EVROPSKÉ ETNOLOGIE Konference k stému výročí narození doc. PhDr. Ludvíka Kunze, CSc. 15. října 2014, Muzeum Kroměřížska v Kroměříži ve spolupráci s Etnografickým ústavem Moravského zemského muzea a Českou národopisnou společností V roce 2014 si připomínáme sté výročí narození významného etnologa, muzejního pracovníka a pedagoga doc. PhDr. Ludvíka Kunze, CSc. (* 26. 8.1914 Osíčko u Holešova – † 20. 5. 2005 Brno – Šlapanice). Dlouholetý odborný pracovník a ředitel Etnografického ústavu MZM v Brně se zaměřil na výzkumy v regionech Valašska, Hané a především moravského Záhoří, k jehož vymezení a dokumentaci tradiční kultury přispěl výraznou měrou. Ludvík Kunz svou pozornost věnoval širokému spektru jevů materiální i nemateriální kultury, zvláště tradiční hudbě, rolnickému hospodaření, krojům, obřadní kultuře aj. Nemalým přínosem je jeho tvorba oborové bibliografie i působení v oblasti etnografického muzejnictví.

Termíny