Usher

Hudba, Hip Hop & R'n'B
Support: Norské Hip-Hop-Duo Nico & Vinz
Termíny