Podblanický galakoncert tónů

Hudba
Účinkují: Jaroslav Svěcený a Julie Svěcená – housle, Hana Jonášová – soprán, Roman Janál – baryton, Vladimír Rejlek – trubka, Josef Popelka – varhany.
Termíny