Viktoria - o důstojnosti a chamtivosti

Film, Drama
Viktorie, mladá romská žena, opouští rodnou Budapešť a vydává se do Curychu s vidinou velkého výdělku. Slyšela totiž zkazky o bohaté alpské zemi. Její přítelkyně, které se ze Švýcarska vracely, přijížděly obtěžkané šperky a luxusem. Sny se však rychle rozplynou. Dlouhé noci strávené na špatně osvětlených curyšských ulicích a čekání na zákazníky, které uspokojuje na tmavých parkovištích, snáší jen díky své vysněné představě o krásném životě s vydělanými penězi doma v Budapešti. I přes nepřízeň situace a uprostřed všudypřítomného smutku a násilí se jí nakonec podaří najít nejen přátelství a lásku, ale především sebe samu.
Termíny