Abeceda - Strach nebo láska

Film, Dokument
„Systematicky ničíme kreativitu našich dětí," říká odborník na vzdělávání Sir Ken Robinson. Kritický dokument Alphabet zkoumá myšlenkové struktury, na kterých je založený náš vzdělávací systém, a překračuje tím běžné diskuze o vzdělání: To, co se učíme, tvoří naši vědomostní zásobu, ale jak se učíme, utváří naše myšlení. Náš moderní vzdělávací systém je stále založený na ideách doby industrializace s cílem vyškolit z lidí dobře fungující stroje, umožňující hladký chod produkční společnosti. Ideály ekonomie jako konkurenční myšlení a naplňování norem jsou dodnes přenášeny do vzdělávacího systému. Po dvou filmech o tom, jak zacházíme s potravinami („We feed the World") a s penězi („Let´s make Money") završuje Erwin Wagenhofer svým doposud nejradikálnějším filmem „trilogii vyčerpání", která konstatuje potřebu změny společenského myšlení.
Termíny