Buď ráda, že jsi děvče - dopisy Ottle

Volný čas
Koncertní koláž nádherných dopisů, které Franz Kafka adresoval své sestře Ottle. Účinkují: Zdeňka Procházková - umělecký přednes, Jan Riedlbauch a Miroslav Matějka - flétna.
Termíny