Scarlatti versus Shakespeare

Volný čas
Komponovaný pořad pro sólový soprán, trubku, recitaci a continuo (soprán – Štěpánka Heřmánková, trubka – Miroslav Laštovka, umělecký přednes – Alfred Strejček).
Termíny