Křížem krážem po USA

Výstava
Výstava fotografií MUDr. Heleny Boháčové z její loňské nezapomenutelné cesty po Velké zemi, jak bývají Spojené státy americké nazývány.
Termíny