Křížem krážem po USA

Volný čas
První část přednášky s promítáním zahájí stejnojmennou výstavu fotografií MUDr. Heleny Boháčové z její loňské nezapomenutelné cesty po Velké zemi, jak bývají Spojené státy americké nazývány.
Termíny