Petra Příkazská: Art & Ccraft a secese - zrození designu

Volný čas
Krásné předměty, krásné stavby, krásný nábytek kontrastují s melancholickými či dramatickými obrazy a sochami. Secese se stala mezníkem v umění – posledním slohem a zároveň prvním stylem. Další přednáška z cyklu Galerie ve Studijní a vědecké knihovně.
Termíny