Atrakce v Ujezdě nad Lesy

Film, Divadlo, Volný čas, Pro děti, Kurzy, vzdělání, konference

Lunapark Beck si vás dovoluje pozvat do Ujezda nad Lesy, Ul.Polesná pro děti a mládež,Autodrom,Létajíí Labutě, Velké Skluzavky, Trampolíny , Herny
Kolotoče a mnoho dalších Jízdárna živích koní Atrakcí.Cukrová vata,a jiné občerstvení. trvaní pouti od 16.5 do 18.5.2014 v sobotu Večerní poutová zábava
Těší se na vás Lunapark Beck 

Termíny