Tomáš Graumann – Dvakrát zachráněné dítě

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Tomáš Graumann je brněnský Žid, naturalizovaný Američan, křesťanský misionář na Filipínách a jedno z posledních 669 dětí, zachráněných Nicholasem Wintonem v roce 1939. Ve své devadesáti minutové přednášce vypráví svůj životní příběh od předválečné doby, záchranu Nicholasem Wintonem, následný život ve Skotsku, misijní práci na Filipínách až po návrat do České Republiky.

Termíny