Renesance v Čechách a na Moravě

Kurzy, vzdělání, konference

Městská knihovna pořádá ve čtvrtek 16. října od 17.00 hodin v hudebním oddělení přednášku Renesance v Čechách a na Moravě s oblíbeným lektorem Mgr. Jaroslavem Staňkem. Součástí přednášky bude promítání diapozitivů.

Termíny