INTERNET PRAKTICKY

Volný čas
Místo konání: Počítačová učebna knihovny.

Termíny