Velká válka ve sbírkách Slováckého muzea

Volný čas
Odborná knihovna Slováckého muzea se spolu s oddělením fotodokumentace a historie připojila k celostátní akci Týden knihoven, kterou každoročně pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků. V letošním roce se ústředním tématem stala 1. světová válka.

Termíny