„Proces ztráty a znovunalézání autentičnosti osobnosti“

Volný čas
přednáška Ing. Zdeňka Zamazala ve studovně-čítárně.

Termíny