Zahájení tanečních pro dospělé

Volný čas
kurzy budou každé (ÚT) a povede je taneční mistr Libor Brožík, KD.

Termíny