Výstava: „Z nadhledu“

Volný čas
vernisáž výstavy proběhne 14.10. (ÚT) v 17:30 h v prostorách Radniční galerie. Výtvarník, malíř a grafik Adam Procházka z Ratíškovic představí své malby a grafiku po několika výstavách po celé České republice poprvé i v Kyjově. V současnosti působí jako pedagog. Během studia grafiky v Uherském Hradišti a Ostravě si osvojil řadu klasických grafických technik, zejména sítotisk. Následně úspěšně absolvoval magisterské studium na fakultě výtvarného umění v Brně, kde se začal věnovat malbě. Ta se stává hlavním vyjadřovacím prostředkem a pojítkem mezi ním a obrazy. Kontrast města a přírody je patrný v každém díle. Imaginace a bravurní kresba prostupuje každou grafikou a kresbou, jasný rukopis symbolizuje propojení romantismu s životním postojem autora a jeho souznění s krajinou.

Termíny