Eště byly štyry týdně do hodů

Volný čas
beseda u cimbálu s CM Friška v estrádním sále DK. Budou představeni noví stárci. Přijďte se již tradičně naladit hodově.

Termíny