DH Mistříňanka

Volný čas
Seriál dechových hudeb v divadelním sále DK. Dechovou hudbu založili bratři Antonín a Josef Pavlušovi, kapelníkem se stal Antonín Pavluš, současným kapelníkem je František Pavluš. Za dobu své existence kapela dokázala snad všechno, co dechová kapela může dokázat. V r. 1975 pod taktovkou Josefa Frýborta získala jako první kapela z Moravy Zlatou křídlovku a následovala řada ocenění v domácích i zahraničních soutěžích. Mistříňanku slýcháme na koncertech, festivalech, v rozhlasových a televizních pořadech, dokázala si vybudovat jako jedna z mála vlastní hudební vydavatelství a nahrávací studio. Posluchači si tak mohou jen přát „Hraj nám, muziko!“

Termíny