Silvestrovská plavba po Dunaji

Nalodění od 19:00 / Odjezd 20:30
Během plavby do Vídně je servírováno 5-chodové gala-menu
Živá hudba "Late Night", disco v taneční kavárně, kouzelník, břichomluvec...
23:45 setkání na sluneční terase a přivítání nového roku sektem a dunajským valčíkem s možností pozorovat vídeňský ohňostroj.
Příjezd zpět do Tullnu - cca 3:30
Termíny