Zlínský zámek společně s Magistrátem města Zlína vystaví u příležitosti otevření parku J.A.Komenského sochy významných umělců

Výstava

Pouze v pondělí 6. října si mohou obyvatelé Zlína prohlédnout v nově otevřeném parku J.A.Komenského díla předních sochařů, kteří byli nebo jsou spojení se Zlínem. Snahou jen vzdát hold jejich výjimečným dílům zasazeným do krásných prostor parku, ale také znovu oživit tradici výstav v městském veřejném prostoru, u jejíhož vzniku kdysi stál Jan Antonín Baťa. Na tento den jsou připraveny komentované prohlídky, které proběhnou v 11. a 15. hodin.

 

Unikátní jednodenní výstava „Sochy v parku“ proběhne u příležitosti otevření této zrekonstruované lokality města, kde se tak potkají tradiční i současná díla Vincence Makovského, Radima Hankeho, Karla Nepraše, Petra Stanického, Zdeňka Šmída, Jana Ambrůze, Vladimíra Jarcovjáka a Jiřího Beránka.

 

Když v roce 1936 Jan Antonín Baťa založil Zlínské salony, jako ojedinělou přehlídku soudobého výtvarného umění, položil tak základy výjimečné tradice, která ze Zlína každé jaro vytvořila centrum kultury. Mezi přední autory, jejichž díla zde byla vystavována, patřil i sochař Vincenc Makovský. O 55 let později vznikla nová tradice

– Trienále Prostor Zlín. V rámci ní každé tři roky vznikaly v městském veřejném prostoru umělecká díla významných soudobých autorů. „Výstava Sochy v parku si klade za cíl být určitou syntézou obojího a zároveň vytvořit tradici novou a svébytnou, která by přinesla obyvatelům Zlína další výjimečný umělecký zážitek“ uvádí kurátorka Galerie Václava Chada Silvie Stanická, která výstavou v parku bude v pondělí provázet. 

Termíny