Viktor Kolář

Film, Dokument
Portrétní dokument představující mimořádnou tvůrčí osobnost Viktora Koláře jako výjimečného fotografa s výraznými myšlenkami reflektujícími umění i život. Komorní snímek se soustřeďuje především na samotného Viktora Koláře (bez dalších odborných respondentů), jeho osobnost pak dokreslují pouze výpovědi jeho nejbližších rodinných příslušníků a doplňuje svérázné město Ostrava. Viktor Kolář je fotografem putujícím a přemýšlivým, personou svébytně introvertní. Režisérce Kláře Řezníčkové se přesto podařilo nahlédnout do zaplněného ostrova bezpečí jeho bytu, a díky natočeným záběrům tak budeme moci sdílet v bezprostřední blízkosti několik vzácných chvil přímo se samotným autorem při focení. Byť je Viktor Kolář ve světě uznávaným fotografem s řadou exhibic a jeho fotky kupují prestižní zahraniční galerie, doma se ale dočkal retrospektivní výstavy poprvé až v loňském roce v Praze. Přitom jeho životní osudy a rodinné události mapují pozoruhodně také celou druhou polovinu 20. století. Jeho jméno je vyslovováno nejčastěji ve spojení s Ostravou. Vedle ostatních klasiků české moderní fotografie, jako jsou Drtikol, Sudek, Štreit a další, zůstal jedním z posledních našich světově uznávaných tvůrců, o němž u nás doposud nevznikl žádný samostatný dokument. Režisérka Klára Řezníčková přichází se snímkem, který tento dluh vyrovnává. Dokument je unikátní i nebývalou otevřeností, se kterou Viktor Kolář, jindy uzavřený a nepřístupný, vyšel televizním tvůrcům naproti. Život Viktora Koláře, prožité peripetie a dramatické rodinné události zajímavě mapují a zobrazují celou druhou polovinu 20. století. Ve světě uznávaný fotograf, jehož snímky kupují prestižní galerie, vystupuje v televizním dokumentu jako průvodce svou retrospektivní výstavou i místy, kde vznikaly záběry na všední a při tom neobyčejný život v průmyslové Ostravě. Neopomene při tom zmínit i snímky ze svého kanadského období a vzájemně je srovnává. Spolu s ním si uvědomujeme podobnost životního stylu na západě v 70. letech se současnou atmosférou u nás. Viktor Kolář pozve televizního diváka i do svého soukromí, které přibližují fotografie a staré filmy z rodinného archivu i veskrze současné rozhovory s dcerami a manželkou. V dokumentu je důraz kladen na vizuální stránku, kterou podtrhují reprodukce Kolářových fotografií, ale i současné záběry různých míst spjatých s protagonistou. Přidanou hodnotou vedle Kolářova vnímání světa jsou i reflexe vývoje společnosti, které jsou s jeho tvorbou a životními postoji spojeny. Pracuje se také s fotografiemi z Kolářova soukromého archivu, které nebyly doposud nikde publikovány. Významnou součástí dokumentu je původní hudba.
Termíny