Legiovlak

Výstava
Legiovlakem se nazývá ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období 1918 – 1920, kdy na Transsibiřské magistrále probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak by měl v letech 2014 – 2020 křižovat Českou republiku a svými expozicemi by pomáhal veřejnosti a především mládeži obnovovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku státu. Abychom Vám co nejvíce přiblížili podobu legionářských vlaků a životní podmínky, bojovou činnost a zvyklosti našich dobrovolců, vybrali jsme pro rekonstrukci nejčastěji používané vozy. Vlak se bude skládat z plošinového vagonu, improvizovaného obrněného vagonu, ubytovacího vagonu (těplušky), štábního vagonu, velitelského vagonu, vagonu polní pošty, dílenského, zdravotního a skladového vagonu.
Termíny