Woman and (her) waves/Žena a (její) vlny

Volný čas
Improvizované sólové taneční představení Berrak Yedek. Zkoumání světa představ skrze improvizaci, překračování hranic tradičních estetických forem orientálního tance. Křehkost, síla, hloubka i dvojznačnost vnitřího světa ženy.
Termíny