Adam Plachetka

Hudba, Vážná hudba, Opera, Klasická hudba
FRANZ SCHUBERT
Symfonie č. 9 C dur „Velká“

RICHARD WAGNER
Mistři pěvci norimberští: Předehra, monology Hanse Sachse „Was duftet doch der Flieder“ a „Wahn! Wahn! Überall Wahn!“
Parsifal: Hudba k proměně
Tannhäuser: árie Wolframa „Blick ich umher in diesem edlen Kreise“ a „O du, mein holder Abendstern“

Adam Plachetka | baryton

Jac van Steen | dirigent

Adam Plachetka vyrostl ve velkou hvězdu světové opery. A je nám opravdovou ctí, že tak trochu vyrostl i pod plachetkou FOK. Vždyť v roce 2006 se v kostele sv. Šimona a Judy představil v händelovském a mozartovském programu. V roce 2007 opět v kostele, opět Händel – role v Judovi Makabejském, 2009 zase Händel – oratorium Samson. A konečně listopad 2012 – recitál v Rudolfinu, jak jinak než po händlovsku. Logickým dalším krokem je vystoupení s orchestrem FOK ve Smetanově síni, mimořádně s hudbou Richarda Wagnera.
Termíny