Ukrajina - situace, vývoj, perspektivy...

Volný čas
Beseda s Petrou Procházkovou (Lidové Noviny) a Michalem Lebduškou (Asociace pro Mezinárodní Otázky). Přijďte se seznámit s aktuálním děním!
Termíny